tiesää.fi


Tiesää.fi etusivulla näkyy 12 keskeisintä tiesääkuvaa ympäri Suomen, tärkeät tieliikennettä koskevat ensitiedotteet, Poliisin viimeisimmät tiedotteet ja pelastustoimen ensitiedotteet, jotka koskevat tieliikennettä.


Viemällä hiiri tai klikkaamalla valikossa MAAKUNTA -sanaa tapahtuu sama toiminto, mutta eritavoilla. Samalla tavalla toimii myös KUNTA -valikko.
Tämän valikon toimivuus on paljon pyydetty uudistus, jonka ansiosta pystymme palvelemaan tiesää.fi palvelun käyttäjiä aiempaa paremmin.

Tiesää kuvat ja lämpötilat päivittyvät kolme kertaa tunnissa.

Tiesää.fi on yksityisen henkilön suunnittelema verkkopalvelu, joka käyttää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Poliisin (poliisi.fi) ja Pelastustoimen (112.fi) dataa.

Teknisistä syistä johtuen verkkopalvelussa olevan tiedon oikeellisuutta, muuttumattomuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa voida taata. Tiesää.fi-sivuston ylläpito ei vastaa internet-sivujensa käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta tai haitasta.

Tiesää.fi ei kerää käyttäjätietoja.

Yhteydenotot:
Marko Kauppinen
tiesaa|at|tiesaa.fi

Tiesää.fi verkkopalvelun ajatus alkoi siitä, kun hankin metropoli.fi -domain itselleni. Opinnäytetyönä rakensin nykyisen metropoli.fi -sivuston.
Muutaman tuttavan ehdottamana aloin suunnitella sivustoa, joka olisi koko Suomen kattava. Sivuston tulisi olla helppo käyttöinen ja sen tulisi toimia kaikilla tietokoneilla, älypuhelimilla ja tablet -tietokoneilla.
Nimeä mietittäessä radiosta tuli alkoi merisää, josta sitten ajatus alkoi muodostumaan, että mitäpä, jos verkkopalvelun nimeksi tulisi tiesää.fi .
Parin päivän harkinnan jälkeen hankin tiesää.fi ja tiesaa.fi domainit itselleni. Samoihin aikoihin hankin myös muut aiheeseen liittyvät ositteet.
Tiesää.fi palvelun ensimmäinen versio julkaistiin talvella 2017, jolloin käytössä oli vain muutama kuva Keski-Suomen alueen tiesääkameroista. Muutaman viikon kuluttua palveluun tuli Lapin ja Pohjanmaan tiesääkameran kuvat, kunnes sain lisättyä koko Suomen tiesääkuvat palveluun.
Poliisin tiedotteet ja pelastustoimen ensitiedotteet tieliikenteen onnettomuuksista lisättiin palveluun alkukesästä 2017.
Kesällä 2017 tiesää.fi palvelun valikon toimintaa parannettiin käyttäjiltä saatujen toiveiden pohjalta.
Tiesää.fi palvelua kehitetään kokoajan paremmaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi.
Lähiaikoina pientä fiksausta palveluun tullaan tekemään niin, että kaikkilla käyttöjärjestelmillä olisi helppo käyttää tuottamaani palvelua.
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi tuottaa palvelua, josta kuvat saadaan palvelun käyttöön. Kuvat vaihtuvat 3 kertaa tunnissa. Ilman ja tienpinnan lämpötilat ja sade tiedot päivittyvät kuusi kertaa tunnissa.
Trafin palvelussa kuvista käytetään nimeä kelikameran kuvat, myös saman nimisiä palveluitakin on olemassa. Itse kuitenkin pidän tiesää nimestä enemmän, joka saattaa johtua siitä, että kesäisin radiosta kuuluu merisää.

-Marko Kauppinen